preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

 VODITELJ OBRADE PODATAKA

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja

Trg Matice hrvatske 9/b

44250 Petrinja

OIB: 34310703158

 POLITIKA PRIVATNOSTI ŠKOLE

Pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Mi u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Petrinji brinemo se za privatnost osoba (ispitanika) čije podatke obrađujemo te svoje poslovanje obavljamo u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Europskog parlamenta 2016/679 od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: Uredba),  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) te u skladu s dobrim praksama iz tog područja.

U okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke učenika,  zaposlenika, kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, vanjskih suradnike Škole te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama škole ili se na neki drugi način u smislu Uredbe smatraju ispitanicima.

U obradi podataka vodimo se načelima propisanim člankom 5. Uredbe koji određuje da će se u obradi svakog osobnog podatka poštivati „zakonitost, poštenost i transparentnost”, „ograničavanje svrhe”, „smanjenje količine podataka”, „točnost, „ograničenje pohrane” i „cjelovitost i povjerljivost”.

Naša politika privatnosti podrobnije je definirana dokumentima ”'Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka” i “Pravilnik o korištenju sustava video nadzora”.

 ZAŠTO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke prikupljamo kako bi mogli ispunjavati svoje zakonom utvrđene obveze odnosno pružati, održavati, štititi i poboljšati usluge koje pružamo.

Podatke prikupljamo na temelju posebnih propisa iz područja obrazovanja (npr. radi upisa podatka za potrebe E-Matice, CarNeta, e-Dnevnika i dr.), radnih odnosa (npr. provođenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa), izvršavanja zadaća od javnog interesa  ili pri izvršavanju javnih ovlasti (npr. produženi boravak), te privole koju je dao ispitanik u jednu ili više točno određenih svrha (npr. privola roditelja kod objave fotografija te imena i prezimena učenika na web stranici Škole i dr).

Škola prikuplja podatke i korištenjem sustava video nadzora u svrhu smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti zaposlenika, imovine i ostalih osoba koje se nađu u prostorima Škole. Video nadzorom je pokriven i vanjski prostor radi sigurnosti kontrole ulaska i izlaska.

 VAŠA PRAVA

Škola poštuje i osigurava sljedeća prava ispitanika:

  • Pristup informacijama– ispitanik ima pravo zatražiti uvid u podatke koje o njemu ima Škola,
  • Prigovor na obradu - ispitanik ima pravo na zaustavljanje obrade podataka,
  • Ograničenje obrade – ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka ako postoje razlozi da se to učini,
  • Prijenos (dijela) podataka - ispitanik ima pravo zatražiti od Škole da mu preda osobne podatke na prijenosnom mediju kako bi ih prenio drugom voditelju obrade,
  • Ispravljanje podataka – ispitanik ima pravo zatražiti ispravak ako smatra da su podaci pogrešni ili netočni,
  • Brisanje podataka– ispitanik ima pravo zatražiti brisanje podataka ako oni više nisu potrebni.

Obrazac za ostvarivanje prava ispitanika dostupan je ovdje.

Postupak za ostvarivanje ovih prava detaljno je reguliran Procedurom za ostvarivanje prava ispitanika.

Za sva dodatna pitanja vezana za obradu osobnih podataka možete se obratiti Službenici za zaštitu podataka.

 MOŽE LI ŠKOLA VAŠE OSOBNE PODATKE DATI DRUGIMA NA KORIŠTENJE?

U određenim okolnostima Škola ima pravnu obvezu proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima). Škola po toj osnovi osobne podatke može dostaviti osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

Škola osobne podatke može proslijediti i pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. Vaše podatke Škola može dati temeljem pisanog zahtjeva ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Škola će po potrebi nadležnim tijelima kao što su policija i sud omogućiti uvid u videozapise ukoliko je to nužno za provođenje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa.

Vaši osobni podaci se mogu iznositi iz Republike Hrvatske u druge države i međunarodne organizacije ali samo ako one osiguravaju odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

 SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela Škole obvezni su čuvati osobne podatke. Ravnatelj i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

 VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci, u pojedinim slučajevima Škola je obvezna čuvati osobne podatke onoliko dugo koliko za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi.Ukoliko vrijeme čuvanja nije propisano osobni podaci se čuvaju do prestanka svrhe u koju su prikupljeni.

Protekom zakonskog roka koji nas obvezuje na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Škola zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati korisnike. Prava ispitanika koja proizlaze iz odgovarajućih zakonskih propisa i naših Pravilnika neće se ograničavati. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše web-stranice u skladu sa načelom transparentnosti.

 SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenica za zaštitu podataka: Katarina Grbeša, tajnica Škole

Kontakt podaci:

e-mail adresa: katarina.grbesa@skole.hr 

Telefon: 044 815 335

 

Ova stranica ne koristi kolačiće.

 

TražilicaKalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


E- dnevnik

Oglasna ploča
preskoči na navigaciju