preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

 ČLANOVI:

Školom upravlja Školski odbor,  koji ima sedam članova, i to:

 1. Mario Kušan, predsjednik Školskog odbora, predstavnik Učiteljskog vijeća
 2. Draženka Škokan, zamjenica predsjednika Školskog odbora, predstavnica Skupa radnika
 3. Danijel Kolarec, predstavnik Učiteljskog vijeća
 4. Gordana Jambrović Žugaj, predstavnica Vijeća roditelja
 5. Adrijana Nenadić, predstavnica osnivača
 6. Suzana Jelača, predstavnica osnivača
 7. Anamarija Marijašević, predstavnica osnivača

Prva sjednica Školskog odbora u trentunom sazivu održana je 25.5.2021.g.

OVLASTI:

Sukladno članku 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RURSH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), te članku 58. Statuta Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Petrinja, Školski odbor obavlja slijedeće poslove:

 • imenuje ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost ministra,
 • razrješuje ravnatelja škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
 • donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača,a na prijedlog ravnatelja škole,
 • donosi opće akte škole na prijedlog ravnatelja škole,
 • donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja škole i uz mišljenje Vijeća roditelja,
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i uz mišljenje Vijeća roditelja nadzire njegovo izvršavanje,
 • donosi financijski plan, polugodišnji i  godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
 • daje prethodnu suglasnost ravnatelju škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički  pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • odlučuje o žalbama protiv upravnih akata školskoh tijela,
 • odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne  imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 100 000,00 kn,
 • odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost veća od  100 000 kn,
 • uz suglasnost osnivača odlučuje:
  • o promjeni djelatnosti škole,
  • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od  100 000,00 kuna,
  • o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
  • o  promjeni naziva i sjedišta škole,
  • o statusnim promjenama ole,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi,
 • bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
 • razmatra rezultate obrazovnog rada,
 •  obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima škole.

JAVNOST RADA:

Rad Školskog odbora je javan uz poštivanje politike privatnosti škole. Politiku privatnosti škole možete naći ovdje.

Sve upite o radu Školskog odbora molimo uputite službenici za informiranje na katarina.grbesa@skole.hr ili na telefon 099 2642 771.

 

 

 

TražilicaKalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


E- dnevnik

Oglasna ploča
preskoči na navigaciju